בחורף הסיכון למוות בעריסה עולה, אבל אפשר להפחית אותו