נתיחה לאחר המוות – רפואה , אתיקה והלה – ד"ר פרן הוק – המשך; עדות אישית – גב' סלין מיכליס; הערך הרפואי של הנתיחה – ד"ר שמואל גולדברג; הנתיחה וההלכה – ד"ר הרב מרדכי הלפרין; הסכמת הורים – הרצוי והמצוי – ד"ר פנינה ליפשיץ-אבירם; כשהמשטרה נקראת לבית בו מת תינוק – רב פקד יורם סער; דברי סיכום – פרופ' אסא כשר

בשנת 2018 נפגש הועד העולמי לחקר ומניעה של מוות פתאומי בתינוקות,  בכנס בינלאומי בנושא בסקוטלנד.

במהלך הטקס, הוענק פרס הוקרה מיוחד לד"ר ענת שץ על פועלה הרב להפחתת מקרי מוות פתאומי אצל תינוקות.

תודה לך ענת יקרה על עבודתך הקשה ועל מסירותך.

עתיד – העמותה ישראלית לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות – הוא ארגון שלא למטרות רווח שנוסד בשנת 1999 על ידי ד"ר ענת שץ במטרה להפחית את מספר המקרים של מוות בעריסה בישראל באמצעות חינוך הציבור ואנשי מקצוע בתחומי הבריאות השונים לנקיטת דרכים להפחתת הסיכון למוות בעריסה ולהגברת המודעות ליכולתנו לשלוט בגורמי הסיכון. נוסף על כך העמותה מעניקה תמיכה רגשית למשפחות שאיבדו תינוק באורח פתאומי ובלתי צפוי ומעורבת בפיתוח המחקר בתחום.